Съботен туризъм: Беловската базилика и средновековния град Левке в Родопите

Беловската базилика се намира в местността „Свети Спас“ (Спасовица) сред красивите северозападни склонове на Родопа планина , на 10 километра южно от град Белово и на около 1,5км югоизточно от с. Голямо Белово.

До този интересен паметник, останал от древността, се отива, като се тръгне от източния край на селото по добре очертан път. Постепенно се изчаква стръмен склон, преминава се покрай овощни градини, излиза се на малка камениста поляна, след което се навлиза в зашумен дол, по който се достигат руините на църквата. Има и друг път за достигане на старината-от гр. Белово, но той е достъпен за високопроходими коли (в сухо време), по него липсват както маркировачно – обозначителни, както и пояснително – информационни туристически табели. Днес базиликата е най – запазената част от разрушения късноантичен и средновековен укрепен град Левке разположен на площ от 80 дек. Запазени са частично крепостните стени, а също и зидове от сгради, почти непокътната е останала голямата полукръгла щерна (резервоар) на крепостта, в района са намирани много предмети от бита и живота на някогашните обитатели на древния град.

Беловската базилика в месността „Свети Спас“ е датирана към V-VІв сл. Хр. Според изследванията на професор Петър Мутафчиев именно в град Белово е съществувала изчезналата, но все още споменаваната Левкийска епархия. През средновековието около раннохристиянския храм се обособява манастир, известен днес като Голямобеловски манастир, просъществувал до XVIIв, бил е разрушен от турците, при помохамеданчването на българите от Чепинското корито.Тогава е срината и базиликата.През 1994 година базиликата е консервирана и частично реставрирана. Изградени са арките в предверието, а подовото покритие насипано с чакъл. В този си вид базиликата е отворена и годна за посещения от туристи.