Студенти от Минно-геоложкия университет проведоха учебна практика в „Асарел-Медет“

Студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Биотехнологии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проведоха учебна практика в компанията ни днес. Групата бе водена от своята преподавателка доц. д-р Марина Николова, а инж. Павел Господов от отдел „Екология“ придружаваше гостите по време на обиколката. Той им разказа за екологичната политика на дружеството, като акцентира върху трите пречиствателни станции на „Асарел-Медет“. Бъдещите еколози останаха впечатлени от рекултивационната дейност, която се извършва на Окисно насипище, както и от Инсталацията за екстракция и електролиза на катодна мед. Гостите разгледаха фирмените експозиции за историята и развитието на „Асарел-Медет“АД и се снимаха за спомен пред изведените от употреба минни машини и оборудване.