Стратегия за социален рейтинг е акцент в приоритета „Иновации и зелен град“, представен от Тодор Попов

Крайната цел е изграждане на манталитет хората да искат и да бъдат успешни.

Снимка: Момент от пресконференцията

Атестатът за един човек е неговата биография, в листата ни с кандидати за общински съветници има такива с опит и умения, коментира в началото на първата си за предизборната кампания пресконференция кандидатът за кмет на МК „Новото време“ Тодор Попов.  В листата има и млади хора, представители на творческите гилдии, учители, лекари и спортисти. За мен  е чест, че приеха да са с мен на тези избори, продължи настоящият кмет, като още веднъж подчерта, че това са хора с авторитет и експертиза, които с качествата си, ще бъдат в помощ на общината. И всичко, което ги свързва, е отговорното отношение към града ни, акцентира Попов.

Първи приоритет в предизборната му програма е ИНОВАЦИИ И ЗЕЛЕН ГРАД.

Времената са динамични и е важно да бъдем умни всеки ден, трябва да се търсят нови и различни решения за предизвикателствата в управлението на общината, коментира Попов. Той предвижда създаването на ново звено в структурата на администрацията, което ще управлява всички иновативни практики и ще отговаря  за комуникацията и координацията в различните сфери на управлението, организации и експерти. То ще бъде ангажирано със създаването на Стратегия за превръщането на Пазарджик в „умен град“. Основата, с предлаганите електронни услуги, ще бъде доизграждана и усъвършенствана. Съвременните представи за организацията на транспорта се свързват преди всички с вело- и електротранспорта. Едно от първите неща, което предстои, е изграждането на зарядни станции за електромобили и обособяването на депа за велосипеди под наем. Там, където е възможно, инфраструктурата ще бъде приспособена за движението на такива превозни средства. Работи се по създаването на интернет базирано приложение, което ще показва свободните паркоместа в града.

Ще се продължи с рекултивацията на старото сметище, с изграждането на сепариращата и компостираща инсталация на новоизграденото депо, ще започне подготовката и проектирането на втората клетка. Предстои избор на изпълнител за изграждане на второто стъпало на  пречиствателната станция за отпадни води.

Тодор Попов акцентира върху необходимостта от засилване контрола по отношение опазване на публичната среда и чистота в града и населените места. Ще бъдат създадени нови графици, зони и методика на еко-патрулиране, така че дейностите по сметосъбиране и почистване да бъдат обвързани с тези на еко патрулите.

Не толкова  разширението на парковете и зоните за отдих е на дневен ред, колкото тяхното поддържане. Вече е „узрял моментът“ да бъде изградено капково напояване в тези места и разделителните ивици на уличната мрежа, коментира кандидатът за четвърти мандат. Пазарджик не е сред градовете със силно замърсен въздух, но трябва де работи и в тази посока. За намаляването на фините прахови частици, чийто основен източник е използването на твърдо гориво за отопление, ще се търсят възможностите и на държавата, като на този етап са заделени 80 млн. лева. Единият от начините е  поставянето на филтри на комините , а другият – замяната на твърдото горива, с по-екологични източници на енергия.

Създаването на приют за бездомни животни е голямо предизвикателство за средно големи градове като нашия. Но съвместно с най-добрите в тази област търсим решения и експертиза. В средата на октомври нашите партньори от Фондация „Четири лапи“, ще извършат първата серия кастрации на бездомни кучета и котки.

Сред иновативните намерения в програмата на Тодор Попов е въвеждането на Система за социален рейтинг, която ще е първата в  страната. Тя ще отчита всички активности, социална и поведенческа отговорност на личността и семейството. На тази база ще бъдат стимулирани хората за техните постижения и спазване на правилата.  Тодор Попов припомни лансираните вече предложения за данъчни облекчения на родители, чиито деца спортуват, за предоставянето на ваучери на отличниците в горните гимназиални класове, с които ще могат да ползват културните институции, а към тях вече ще се добавят и тези, които плащат навреме данъците си, поддържат междублоковите пространства и се включват в социалните инициативи на Общината.

Крайната цел е изграждане на манталитет хората да искат и да бъдат успешни.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!