„Странна“ творба се появи в центъра на Пазарджик

Това „странно“ произведение на изкуството се появи в зелената площ срещу Галерията в центъра на Пазарджик.

„Творбата“ е изработена от ръждясало бетонно желязо и изобразява човешка фигура с вдигнати за молитва ръце. Неясно защо главата на тази фигура е от камък или полуразбито паве…

Въпросите, които изникват при вида на „скулптурата“ са различни, а ние оставяме на нашите читатели да ги зададат.