Статистиката: Строят се основно промишлени и административни сгради

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 126 жилища в тях

Снимка: Архив

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 57 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 20 668 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 71 други сгради с 29 084 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 27.8%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 50.5%, а общата им застроена площ – 40.7%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.8% и намаление при тяхната РЗП – с 1.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 23.0%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.6%, а разгънатата им застроена площ – 10.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 34.0%, докато тяхната РЗП е по-малко с 48.9%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 126 жилища в тях и с 16 615 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 24 039 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 5.7%, но жилищата в тях се увеличават – със 152.0%, а общата им застроена площ – със 111.4%. Броят на започнатите други сгради нараства с 41.2%, а тяхната обща застроена площ – със 194.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 25.0%, но жилищата в тях се увеличава с 9.6%, а общата им застроена площ – с 5.3%. Започнатите други сгради са повече със 77.8%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 32.3%.