Статистиката отчита по малко започнати строежи в края на миналата година

Намалява жилищното и бизнес строителство

Архив

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 60 жилищни сгради с 80 жилища в тях и 13 346 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 41 други сгради с 23 210 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.8%, броят на жилищата в тях – с 64.0%, а общата им застроена площ – с 56.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 48.1% и увеличение при тяхната РЗП – със 17.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 5.3%, докато жилищата в тях намаляват с 47.4%, а разгънатата им застроена площ – с 35.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 42.3% , а разгънатата им застроена площ – с 20.2%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 42 жилища в тях и с 5 948 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 16 467 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 52.1%,  жилищата в тях – със 74.2, а разгънатата им застроена площ – със 76.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 53.5%, докато тяхната РЗП нараства с 2.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на започнатите жилищни сгради намаляват с 30.3%, жилищата в тях – с 66.7%, а общата им застроена площ – с 64.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 31.3%, а общата им застроена площ – с 31.5%.