Статистиката отчита повече туристи през октомври, в сравнение с 2017г.

Отново най - голям оборот за хотелите с три и повече звезди

Снимка: Архив

През октомври 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от местната статистика. Броят на стаите в тях е 1 978, а на леглата – 4 321. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.1%, а на леглата в тях – 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 45 849, или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 86.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 13.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от бившата югославска република Македония – 16.4%, следвани от Чешката република – 15.9% и Израел – 15.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 19 325. От всички пренощували лица 92.8% са българи, като по-голямата част от тях (82.0%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 398 като 88.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2018 г. е 35.2%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 43.6%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (15.4%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 4.3 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 2.2 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 3.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 2 073 229 лв., или с 5.8% повече в сравнение с октомври 2017 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от български граждани с 5.2%, така и от чужди – с 9.7%.