Стартира отново „Училище за родители“

„Училище за родители” ще завърши с празник за деца и родители в края на месец април

Снимка: Архив

От началото на месец февруари Община Пазарджик стартира отново заниманията в „Училище за родители” – инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

Тя ще се реализира за трета поредна година в детските градини „Юрий Гагарин” и „Валентина Терешкова” и за втора година в „Радост” и „Снежанка”.

Целта на екипа на МКБППМН е да предложи информация по теми и проблеми, които вълнуват родителите във връзка с възпитанието и грижата за децата, като още в най-ранна възраст превенцията да предхожда появата на проблеми на по-късен етап.

Тази година Програмата на „Училище за родители” предлага следните теми:

  • Детските рисунки – какво ни казват децата чрез тях?
  • Агресията. Детските страхове.
  • Детската ревност. Представяне на идеите на д-р Томас Гордън – „Трениране на успешни родители”
  • Синдром на електронния екран
  • Оказване на първа помощ.
  • Колко играчки са нужни на децата? Общуване с непознати.

Така Програмата ще допринесе за изграждането на доверие между родителя и детето, ще подкрепи общуването по позитивен начин, ще подпомогне родителя да придобие умения за реакция в различни ситуации.

По традиция „Училище за родители” ще завърши с празник за деца и родители в края на месец април 2019 г.