Срокът на личните документи и шофьорски книжки, които изтичат до края на октомври няма да бъде удължаван отново

Снимка: ОДМВР

Срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода 13.03.2020 – 31.10.2020 (включително) бе продължен със 6 месеца съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Няма удължаване на срока на валидност на лични карти и свидетелства за управление на МПС, изтичащи след 1.11.2020 г. и те подлежат на подмяна в едномесечен срок.

След изтичане на този срок, съгласно разпоредбите на Закона за българските лични документи е предвидена санкция – глоба, по глава Седма от закона.