Срокът на извънредната епидемична обстановка в страната се удължава до 15 юли 2020 г.

Архив

Причината за удължаването на срока на извънредната епидемична обстановка е, че от 09.06.2020 г. се отчита значително повишаване броя на регистрираните случаи на заразени с COVID-19.

За периода 27.05-09.06.2020 г. среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10.06-23.06.2020 г., т.е. отчита се 3,2 пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната.