Средната брутна работна заплата в областта през декември е била 1 045 лева

Средната заплата в обществения сектор е по - висока от частния

Снимка: Архив

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 59.9 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.7% (и достигат до 13.0 хиляди), а в частния сектор с 0.7% (достигат 46.9 хиляди) през четвъртото тримесечие на 2019 година.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 1.0% или с 0.6 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е 1.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. за област Пазарджик е 994 лв., за ноември – 999 лв., и за декември – 1 045 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 6.6% и достига 1 012 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1172 лв., а за частния – 966 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 10.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Пазарджик е на 17-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 782 лв., Враца – 1 273 лв. и Варна – 1 236 лв.