„Спомени за нашата болница“ – филм за историята на „МБАЛ-Пазарджик“