Спешното отделение на МБАЛ-Пазарджик получи ново медицинско оборудване

Спешното отделение на МБАЛ-Пазарджик получи от Министерството на здравеопазването медицинско оборудване по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.

Медицинската помощ включва две подвижни бактерицидни лампи, пет кушетки за медицинска диагностика, две легла за реанимация, две колички носилки за пациенти, два инвалидни стола и 5 завеси. Медицинското оборудване е на обща стойност 94 370 лева.