Социалният патронаж в община Лесичово ще работи през цялото лято

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ в община Лесичово и през лятото ще предоставя услугата на която право имат лица над 60-годишна възраст, инвалиди над 70% нетрудоспособност, деца – инвалиди, съобщиха от Информационен център Калугерово.

Домашният социален патронаж разполага с автомобил с който се разнася храната на хората ползващи услугата. Доставянето на храна е съобразена с изискванията за рационално хранене на хора от третата възраст. Ползването на услугата става след подаване на заявление в общината.

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определяне и администрирането на месечните такси и цени на услугата на територията на Община Лесичово – 60 % от всички доходи на патронирания, но не по-висока от реалната издръжка. Лица – ветерани от войната заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка.