Социален клуб „Човеколюбие” посети лекция за богомилството

Снимка: Анна Тилова

Членове на Социален клуб „Човеколюбие” присъстваха на среща с проф. Дамян Попхристов – един от изследователите на богомилското учение. Събитието се състоя в Младежки дом, Пазарджик по инициатива на клуб „Психотроника”.

Присъстващите се запознаха с лекция на тема „Духовният път от орфизма до богомилите” и разшириха познанията си за християнската религия и богомилското учение.

Социален клуб „Човеколюбие” е активен участник в културния живот на град Пазарджик. С включването в обществени мероприятия членовете на клуба повишават социалните си умения и изграждат самочувствие на пълноценни граждани.