Служители на ИАРА издадоха актове на нарушители на забраната за риболов

По сигнал е извършена проверка на река Тополница, в землището на град Пазарджик, при която е установено лице, извършващо любителски риболов

Архив

След подаден сигнал е извършена проверка на язовир „Ветрен“ и язовир „Карабунар“, при която са установени трима нарушители, извършващи любителски риболов по време на забрана за улов на риба през периода на размножаването, без да притежават билет за любителски риболов, както и с повече от допустимия брой въдици в изкуствени водни обекти. За тези нарушения са съставени три акта. При проверката съдействие оказват полицейски служители към РУ- Септември.

В друг случай след подаден сигнал е извършена проверка на язовир „Батак“, при която от проверени тридесет и пет риболовци, сред които са установени двама нарушители, извършващи любителски риболов без да притежават билет за любителски риболов. Съставени са им два акта.

Отново по сигнал е извършена проверка на река Тополница, в землището на град Пазарджик, при която е установено лице, извършващо любителски риболов по време на забрана за улов на риба през периода на размножаване на рибата, въведена със заповед на земеделския министър. Съставен е акт.