Служителите в Кадастъра в Пазарджик излязоха на предупредителна едночасова стачка

Работещи в поделението на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пазарджик днес излязоха на предупредителна едночасова стачка. Исканията на работещите са да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на АГКК с минимум 20%, увеличените средства да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АГКК по съгласуван с и одобрен от синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в АГКК механизъм, както и увеличението на основните заплати да влезе в сила считано от 01.10.2022 г.

От АГКК заявяват, че по изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 600 000 лева и от него настояват такъв ресурс да бъде осигурен чрез Постановление на Министерския съвет. В своето становище Агенцията пише още: Недопустимо е да продължава омаловажаването на такъв тясно професионален труд от страна на държавата и оценката на такъв труд да е под 1000 лв. бруто.
Високата степен на натоварване и получаваното ниско възнаграждение са причина за текучество на ценни, обучени експерти. Ниското ниво на заплащане прави АГКК неконкурентоспособна на пазара на труда и това е обективна предпоставка за затрудняване работата на единствената национална административна структура, създаваща и поддържаща в актуално състояние на геодезическа и кадастрална информация за територията на Република България. Работещите в АГКК ще отстояват исканията си до край и заявяват още, че ако не бъдат чути, ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия.