След валежите в областта: Леко повишение в нивата на реките и язовирите

През периода от 08.00 часа на 10.01.2021 до 08.00 часа на11.01.2021 г на територията на област Пазарджик не бяха регистрирани значителни количества валежи, както и обилни валежи за кратко време от денонощието.

Най-големи количества дъжд са паднали в района на:

село Цветино- 21 л/кв.метър

град Стрелча- 18 л/кв. метър

град Панагюрище – 16.6 л/ кв. метър

град Велинград- 16 л/кв. метър

В следствие на падналите валежи реките на територията на областта имат леко повишение на водното ниво, но са далеч от критични стойности:

Река Марица край град Белово има повишение от 3 см.

Чепинска река край град Велинград е с повишение 19 см.

Река Тополница край село Поибрене е с повишение от 10 см.

Река Марица край град Пазарджик е с повишение от 19 см.

Контролът по състоянието и проводимостта на речните легла, както и по поддържането на системи за наблюдение, прогнози и предупреждения се извършва от Басейнова дирекция Източнобеломорски район към МОСВ.

Големите язовири на територията на областта имат достатъчно свободен обем за поемане на оттока на повърхностните води.

язовир Батак е пълен на 68%

язовир Белмекен е пълен на 76.2 %

язовир Голям Беглик е пълен на 82.2%

язовир Широка поляна е пълен на 76.2 %

язовир Чаира е пълен на 51.37%

язовир Тополница е пълен на 31.14%

Малките язовири се стопанисват от общините, частни лица и Сдружения за напояване, като към 11.01.2021 г в РДПБЗН Пазарджик няма постъпила информация за преливащи язовири през преливниците.

Контролът на язовирните стени и съоръженията към тях по отношение на техническото и експлоатационното им състояние се извършва от служителите на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор.

Към 11.01.2021 г в Оперативния център на РДПБЗН Пазарджик няма постъпили сигнали и информация за активизирани свлачища.