Синдикат: Ще намалите ли ДДС върху образователните и културни дейности?

Синдикат „Образование“ няма да спре да предлага отмяната на такса смет за образователните институции, което трябва да се случи своевременно като отношения към образователните институции

д-р Юлиян Петров

Синдикат „Образование“ прави регулярни анализи на финансирането на образователната система в България, сравнявайки това финансиране с европейските образователни системи. От десетки години синдикатът предлага българското правителство да се вслуша в препоръките на Европейската комисия за финансиране на бранш образование като приоритет, които кореспондират с поне 6% от БВП. Засега българското образование не е достигнало дори 4%.

Освен това синдикатът предлага да се приложи диференцирана ставка на ДДС по отношение на образователни и културни дейности, които са фундаментално важни за възраждане на българската просвета и култура. В момента България и Дания са държавите в ЕС с най-малко диференциации по ДДС. Данъчните облекчения могат да бъдат 21 категории и те показват различните приоритети в управлението на държавите. Логично е при ясно дефинирания приоритет образование да се започне с временно намаление на ДДС за някои образователни дейности.

Синдикат „Образование“ предлага на финансовото министерство и правителството да се формира временна диференцирана ставка ДДС от 5% за учебници и 7% за книги. Друго важно стратегическо решение би било намаление на ДДС в размер на 9% за куклени театри и детски представления. Синдикат „Образование“ няма да спре да предлага отмяната на такса смет за образователните институции, което трябва да се случи своевременно като отношения към образователните институции.