Синдикат осъжда начин на поднасяне на историческата информация

Синдикат „Образование“ заявява, че ще стои категорично зад професионалния опит и преценка на българските учители по история

Снимка: Юлиян Петров

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ отрича начина, по който някои преподаватели са обучавали учителите по история и цивилизация на поредното обучение по програма „Квалификация“ проведено на 6 и 7 април 2019 г. в Банкя, организирано от Министерството на образованието и науката.

Новините са разпространени от ПП „Възраждане“, по повод  сигнал за обучения на учители по история, в които последните са били заставяни да преподават по „нов“ начин. Изнесената „научна“ информация от някои лектори на обучението е, че  „нашите 30 години изминаха – от Раковски, Левски, Ботев, на които учителите в зората на прехода не биваше да наблягат в училище, понеже тези нехранимайковци са се борили срещу законната власт на османското присъствие и не са се ползвали с добро име в обществото, до днешните указания, че турско робство не е имало, че то е архаична концепция, че насилствената ислямизация била епизодична и доброволна, а българите с радост си давали децата за еничари, понеже това бил път за просперитет. И че най-големият ни враг е Русия. Предвижда се една цялостна преоценка на българската история, в която нямало турско робство и хората доброволно са си давали децата на еничари. Твърдяло се още, че по този начин хората са искали да осигурят социален просперитет на децата си или че имали по 6-7 момчета и с едно повече или по-малко, все тая.“

Синдикат „Образование“ категорично осъжда такъв начин на поднасяне на историческата информация и заявява, че това е целенасочено  изкривяване на обективната историческа истина от някои обучители, с което се цели да се дискредитира МОН и министъра на образованието г-н Красимир Велчев.

Учителите по история цивилизация са преминали и присъствали на десетки обучения и представяния свързани със запознаване с новите учебни програми на всички нива  както по места от РУО , така и на национални форуми от представители на МОН. И такова интерпретиране на историята категорично никога не е имало.

В края на септември 2018 г. на Юбилейната конференция на Сдружението на учителите по история към ДИУУ – София – авторитетна организация  както в България, така и в Европа  (членуваща в Евроклио) е представена новата учебна програма за 10 клас от главния експерт по история и цивилизация към МОН – г-жа Радостина Николова. На конференцията са присъствали учители  по история и цивилизация от цялата страна – дългогодишни членове на сдружението, най- изявени  опитни  учители по история, а също така и гости на конференцията са били представители на историческата наука от цяла Европа. На  форума са представени  историческите акценти на учебната програма за 10 клас, които са обсъдени обективно и професионално.

Синдикат „Образование се  обединява около позицията, че  поднасянето и интерпретирането на историята в българското училище трябва да става в търсене на историческата истина чрез използване на богатото документално разнообразие. Всякакви  прибързани и политизирани оценки и трактовки са изкривяване  и деформиране на мисленето на младото поколение. На всички специалисти е ясно, че Новата и Най-нова история  се пише и учи основно чрез използване на историческите извори.

От проведеното проучване между нашите членове,  става ясно, че в обучението по програма „Квалификация“ се е прилагал основно принципа на плурализъм, че са цитирани архивни документи и е прилаган принципът на историзъм. А доколкото до понятието „присъствие“, то се експонира, за да се провокира етническо и политическо напрежение и безспорно е фалшива новина, като в никакъв случаи  не се толерира от учителите по история и МОН, в което има категорично единомислие.

Синдикат „Образование“ направи свое проучване сред членове на КТ „Подкрепа“, участвали в обученията на МОН по Национална програма „Квалификация“  като обсъди ситуацията и нашумялата информация, стигна до следните изводи:

  • Заставаме зад министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който е справедливият министър на Образованието и който открива и разрешава натрупаните от години проблеми на българското учителство.
  • Учителите по история не са били заставяни и заплашвани да преподават по определен начин;
  • Не е била обсъждана подмяна на историческата оценка на определени периоди от Историята на България.

Синдикат „Образование“ заявява, че ще стои категорично зад професионалния опит и преценка на българските учители по история. Синдикатът предлага на МОН да бъде по-взискателен при определяне и ползване на академични обучители, при провеждане на следващи подобни инициативи. И това да бъдат преподаватели, които не само имат научни звания, но и са доказали своите лидерски и консенсусни умения. Нека да се наемат повече действащи учители по история и учителите, които са участвали в изработването на учебните програми – подготвени както научно, така и методически!

Освен това в тези обучения са се установили различни гледни точки по определени исторически събития. Което пък е и правилно, защото критичната оценка и критичното мислене са един от основните принципи на обучение по история и цивилизация.

По повод на думите на турския посланик в България Хасан Улусой за по-ефективно изучаване на турски език в училищата, Синдикат „Образование“ заявява категорично, че няма да допусне промяна в режима на изучаване на турски език, а ако дебатът не спре, ще започнем своевременно да организираме национален протест и стачка!