Синдикат „Образование“ започна подготовка за стачни действия

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ започва подготовка за национални протестни и стачни действия и ще затвори образователните институции, ако бъде прието предложението да не се плаща първият ден от болничния

Снимка: Д-р Юлиян Петров

Синдикат „Образование“ започва организация на национални стачни действия и протести, ако не бъде спрян дебатът относно неплащане към работника на първия ден от болничния отпуск!

Синдикат„Образование“ и българските учители са възмутени и категорично не приемат да се отнема част от едно безспорно право, признато в хиляди държави, а именно – правото на платен болничен отпуск. С този дебат държавата не само отхвърля от себе си една основна социална отговорност, вменявайки я на работника. С това си намерение държавните институции признават, че на практика те не съществуват ефективно, а само формално и, че не могат да са преборят институционално с фалшивите болнични.

Дори и заявено само декларативно, намерението доказва, че националният социален диалог е незначим и неефективен, генериращ фиктивни политики!

Ако бъде приета тази мярка, хиляди учители ще бъдат принудени да ходят болни на работа, което поставя под огромна опасност българските деца и ученици.

България е страната с най-ниски доходи в целия Европейски съюз, а учителите продължават да са с най-ниските възнаграждения в сравнение с европейските си колеги. Премавхвайки първия платен ден от болничните отпуски се посяга, не само на това фундаментално право, но и на усещането на работещите за стабилна социална държава, грижеща се за трудещите се граждани.

Дори и за миг да си представим, че тази хипотеза бъде приета, то това ще бъде брутално признание, че ние, работещите, признаваме, че сме „лъжци“ и сме готови да платим за евентуално съществуваща порочна практика за фалшиви болнични.

Но НИЕ от Синдикат „Образование“ сме твърдо против този дебат и не приемаме да бъдат сочени за измамници всички български работещи, отнемайки им първия ден платен болничен.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ започва подготовка за национални протестни и стачни действия и ще затвори образователните институции, ако бъде прието предложението да не се плаща първият ден от болничния. Синдикатът зове Премиера на България г-н Бойко Борисов да се вслуша в гласа на учителите, да се намеси, за да предотврати създалото се стачно напрежение от възникналата ситуация!

Междувременно и синдикатът на служителите в МВР сe противопостави на взетото решение, от 01.01.2020г. да не се заплаща първият ден нетрудоспособност/болнични/ от работодателите, като това да стане за сметка на работещите.
Синдикатът оценява предложението като тежко посегателство срещу социалните и осигурителните права на българските граждани.
СФСМВР счита такива действия за груба провокация и ще се включи в протестни действия на национално представителни синдикати, в случай, че проект за подобно решение се внесе в Народното събрание на Република България.