Сертификат за пътуващи в чужбина с резултат от PCR тест започна да издава болницата в Панагюрище

Тестът с PCR метод е определян като златен стандарт за откриване на COVID-19

Снимка: iStock/Getty Images

Многопрофилната болница в Панагюрище започна издаването на Сертификат на английски език с резултата от изследванe за доказване на SARS-COV-2 (COVID–19) инфекция чрез PCR метод. Документът е необходим за пътуване в Гърция.

Проби се взимат всеки ден в лечебното заведение от 11:00 до 13:00 часа, от понеделник до петък. Изследването може да бъде заплащано на Регистратурата на Спешно отделение. Цената на изследването се запазва 60 лева, а издаването на Сертификата струва 10 лева.

Със Заповед на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев от 12 юни т.г. Лабораторията по микробиология на панагюрската болница“ официално бе одобрена за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.