Сензационно: Изкуствен интелект вече печели пари за нас, пише домашни и отговаря на съобщения

gironsoft.com.br

Изкуственият интелект може да бъде дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората – да разсъждава, да се учи, да планира или да твори. Говорим за изкуствен интелект, когато технически системи наблюдават околната си среда, получават данни (които са подготвени от другиго или които набират сами), преработват ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел.

Системите с изкуствен интелект са способни да адаптират поведението си до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно.

Има настояща апликация ChatGPT на фирмата  OpenAI. Чат GPT или базирани на чат генеративни предварително обучени трансформаторни модели е вид изкуствен интелект, който позволява на потребителите да взаимодействат с виртуален асистент, използвайки естествен език. Тази технология се основава на принципите на GPT-3, третото поколение на популярния модел на генеративен трансформатор с предварително обучение. Една от ключовите характеристики на Chat GPT е способността му да генерира отговори в реално време въз основа на въвеждане от потребителя.

Синтезира цялата информация, която в момента се намира в мрежата, отсява най-важното и я обобщава в смилаем вид. Потенциалните приложения за Chat GPT включват обслужване и поддръжка на клиенти, образование и обучение и лични асистенти. Една от ключовите характеристики на Chat GPT е способността му да генерира човешки отговори при въвеждане на текст.

Стоп кадър: Youtube.com

Въприк своя изкуствен характер този вид стерилен интелет може да предлага идеи, напълно адекватни на нашето питане. Той има привилегията да имадостъп до неограничена информация и за това ползите му са безкрайни.

За какво всъщност можем да използваме изкуствения интелект:

 1. Да отговоря на писма и съобщения вместо нас
 2. Да подготвя домашни работи за ученици и студенти
 3. Да пише резюмета и анотации за различни издания
 4. Да изготвя финансови схеми за печелене на пари
 5. Да изготвя шопинг лист
 6. Да изготвя диети и фитнес програми спряма зададени критерии и очаквания
 7. Да сравнява параментри и цени на различни артикули от търговската мрежа
 8. Да прави машинни преводи
 9. Да изготвя маршрути за пътуване
 10. Да конструира нов тип машини

Снимка: www.europarl.europa.eu

 

Ето и практически пример как работи приложението след зададен въпрос:

 1. Какъв е изходът от политическата криза в България?

2. Реше дадената задача:

Изготвеният от изкуственият интелект тект претендира за 100-процентова оригиналност. Защоо той сам комбинира различните иточници, преработвайки ги и подчинявайки ги на задедената тема.

GPT чат моделът е способен да генерира отговори на множество езици. Но за да получите отговори на този език, той трябва да бъде преподаван на конкретен език или набор от езици.