Сектор „Пътна полиция“ в Пазарджик ще приема документи днес до 15.15 часа

Архив

Днес следобед в сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Пазарджик предстои инсталирането на нов програмен продукт в автоматизираната система „Регистрация на МПС и собствениците им”.

В тази връзка заявления за регистрация, пререгистрация, бракуване или спиране от движение на МПС в сектора ще се приемат днес най-късно до 15.15ч. днес /04.01.2021г./. След указания час няма да се извършват дейности по регистрация и пререгистрация, спиране или бракуване на МПС поради техническа невъзможност за това. Останалите звена за обслужване с граждани ще продължат нормалната си работа до 17.30ч.

Утре /05.01.2021г./ сектор „Пътна полиция” ще предоставя отново административни услуги на гражданите в пълен обем. От сектор „Пътна полиция” се извиняват причиненото неудобство.