Свободни работни места, обявени в Бюрото по труда в Пазарджик

Работни  места за  висше образование :

 

1          архитект

1          инженер строителен

3          медицинска сестра

1          социален  работник

1          рехабилитатор

1          отчетник, счетоводство

1          фармацевт магистър

1          търговски сътрудник/ немски език/

4          ресурсен учител

1          учител, детска градина

 

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

 

5           арматурист

4           автомонтьор

3           барман

6           бояджия, изделия от дърво

5           бояджия, самолетни конструкции

1           готвач, заведение за бързо хранене  (дюнерджия)

1           домашна  помощница

11         дърводелец, мебелист

2          електромеханошлосер

1          електротехник

2          електротехник, промишлено предприятие

2          електротехник, строителен

2          електромонтьор

1          електромонтьор, електронна апаратура

1          заварчик

1          камериер/камериерка

9          касиер

1          крояч, текстил

2          лаборант

6          леяр

5          лепач

1          магазинер

2          майстор производство на сандвичи

1          майстор, производство на тестени изделия

2          маневрист

1          машинен оператор, мелене

6          машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1          машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички

3          машинен оператор, производство на захарни изделия

9          машинен оператор,шиене

3          машинен оператор,  шиене на тапицерия

4          машинист, псм

1          монтажник, дограма

17         монтажник,велосипеди

10         монтажник електронни  елементи

10         монтажник, изделия от пластмаса

10         монтажник, самолетни конструкции

2           механик, промишлено оборудване

1           механик, гараж за транспортни  средства

1           моделиер-конструктор, облекла

1           настройчик, робот

1           началник смяна

2           обслужващ, бензиностанция/газостанция

12         общ  работник

7           общ работник, промишлеността

1           оператор, предпечатна подготовка

10         оператор, рязане на картон

1           оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

3           огняр

4           оператор, производствена линия

1           организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1           отчетник, счетоводство

1           пакетировач

2           пекар

27         продавач- консултант

3           работник, кухня

2           работник, производство на млечни продукти

8           рабатник,сглобяване на детайли

2           работник, производство на акумулатори

5           ресторантски  работник

3           салонен управител

1           санитар

8           склададжия

1           специалист, доставки

1           специалист, логистика

1           стругар

2           сервитьор

5           тапицер

1           тракторист

2           топилчик

1           фрезист

1           хладилен техник

3           чистач/хигиенист

5           шлосер

2           шлосер-електрозаварчик

1           шлосер- монтьор

5           шофьор , автовоз

1           шофьор , самосвал

1           шофьор, специален тежкотоварен автомобил

1           шофьор, тежкотоварен автомобил

3           щанцьор