Свободни работни места в Бюрото по труда в Пещера

Архив

Бюрото по труда  в Пещера обявява свободни работни места към 28 юли.

Работни места за лица с висше образованиe

1 Счетоводител, оперативен

Работни места за лица със средно и основно образованиe

20  Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси

1   Водач, мотокар

3   Продавач-консултант

4  Работник, повърхностна обработка на дърво

1   Старши специалист

2   Сортировач, бутилки

7   Пазач, въоръжена охрана

1   Работник, повърхностна обработка на дърво

3   Машинен оператор, банциг