Само двама съветници гласуваха за премахването паметника на Петър Абаджиев

В крайна сметка паметникът ще остане на мястото си. 

Димитър Петков

Само двама общински съветници подкрепиха предложението на колегата им Димитър Петков за премахването паметника на Петър Абаджиев, който се намира в района на бившата автогара.

По време на обсъждането отрицателно становище по въпроса дадоха кмета на общината, Гинче Караминова, Велина Петкова, Лазар Попов и Евгени Абаджиев.

В крайна сметка паметникът ще остане на мястото си.