Сайтовете на Община Пещера и РИОСВ-Пазарджик са отличници в достъпа до информация

Публикуваме без редакторска намеса годишния анализ на прозрачността на институциите в Пазарджишка област, получен от Програма "Достъп до информация"

Снимка: Програма "Достъп до информация"

Преди часове в националния пресклуб на БТА официално бяха представени резултатите от традиционното годишно проучване на Програма „Достъп до информация” (ПДИ).

В периода 10 февруари-15 април 2020 г. Програмата прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как се изпълняват задълженията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Подадени са 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна (изготвянето и публикуването на този списък е задължително от края на 2015 г.).

Нивото на прозрачност сега е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

В Общия рейтинг на всички 562 институции с най-предно класиране е Община Пещера, която е на 46-о място (преди година тя бе на 61-о място), следвана от миналогодишния първенец за областта ни Община Септември (от 55-о на 56-о място) и Община Брацигово (от 72-о на 74-о място). Следват Община Панагюрище (76), Областна администрация-Пазарджик (117) и първенецът за 2018 година Община Велинград (125), Община Ракитово (128), РИОСВ-Пазарджик (133), Община Батак (137) и Община Пазарджик (146), Община Сърница (154), Община Стрелча (165), РДГ-Пазарджик (171), Община Лесичово (192) и РУО МОН (192), Община Белово (192), РЗИ-Пазарджик (207), ОДЗ-Пазарджик (229) и ОД МВР-Пазарджик (260).

В рейтинга на териториалните държавни институции на изпълнителната власт от 151 институции с най-добри показатели отново е РИОСВ-Пазарджик. Ако обаче миналата година тя беше на девето място, сега се е смъкнала със 17 позиции надолу и е на 26-то. На 37-о място е РДГ-Пазарджик (ръст с 37 позиции). РУО-Пазарджик е на 43-то място (а миналата година бе на опашката). Следват РЗИ (48), ОД „Земеделие” (58) и ОД МВР (68).

От 28 областни администрации тази в Пазарджик е на 18-о място.

В Рейтинга на органите на местното самоуправление

от 265 общини с най-предна позиция е Община Пещера (41-о място)

В класацията следват общините Панагюрище (44), Септември (51), Брацигово (66), Ракитово (96, заедно с Вършец и Сандански), Велинград (99, заедно с Елхово), Пазарджик (107), Батак (111), Стрелча (119), Лесичово (140), Сърница (141) и Белово (145).