РУО – Пазарджик обяви конкурс за директори на 11 учебни заведения в областта

Документите на кандидатите се приемат до 13 юли в РУО-Пазарджик

Илюстративна снимка

Пазарджик. Регионалният инспекторат по образованието в Пазарджик обяви свободни позиции за директори на 11 училища в областта. Става въпрос за основните училища в селата Динката, Калугерово, Главиница, Церово, Хаджиево, Ковачево, Медени поляни и Звъничево, както и начално училище „Кирил и Методий“ в село Черногорово и началното училище „Васил Левски“ в Септември. Търси се директор и за ОУ „Двайсти април“ в Панагюрище.

В критериите за тази позиция от МОН припомнят, че директорът ръководи образователния процес в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.

Част от изискванията са кандидатът да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж към момента на подаване на документите да работи в системата на предучилищното и училищното образование като педагогически специалист с трудов договор.