Румен Кожухаров: Готови сме да приемем всяко разумно предложение

Секретарят на Община Пазарджик пред общоселското събрание в Црънча