РИОСВ поиска от кметовете на общини да почистят речните корита

Срокът е до 25 март

Снимка: Архив

Регионалната инспекция по околна среда и води  в Пазарджик даде предписания на кметовете на общини в региона да почистят от замърсявания с отпадъци речните корита. Мярката се предприема с цел превенция, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и по заповед на министъра на околната среда и водите, изпратена до всички регионални инспекции.

До всички кметове в Пазарджишка област са изпратени писма, в които се дава срок до 25 март при констатиране на замърсяване с отпадъци на речните легла и прилежащите територии да се извърши почистване. При неизпълнение на дадените предписания ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.