РИОСВ-Пазарджик провери сигнали за нарушения на екологичното законодателство

Снимка: Община Стрелча

Четири сигнала за нарушения на екологичното законодателство са получени в РИОСВ-Пазарджик през октомври, съобщиха от Екоинспекцията. В един от тях се посочва, че имоти на „Панагюрски мини“ ЕАД се използват за сметища. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Пазарджик, с участието на представители на Община Панагюрище.

Проверени са всички участъци, посочени в сигнала. В двора на училището в с. Елшица и в района няма наличие на отпадъци. Североизточно от шахта „Извозна“, на площ около 15 кв. м. има наличие на строителни отпадъци /парчета тухли/. Под рудоспусъците за претоварване на рудата на шахтата няма отпадъци. В сградата на подемна станция има строителни отпадъци, а в шахтите на станцията се виждат отпадъци от разкомплектоване на МПС, пластмасови туби, части от мека мебел и строителни отпадъци. По протежението на ведомствен южен път с.Елшица – с. Левски, в канавките има единични бройки отпадъци от опаковки, парчета найлон, бидони. В отбивка, вляво по черен път, е констатирано наличие на битови отпадъци на купчина и разпръснати отпадъци от пластмасови и метални опаковки.

По протежението на общински път с. Елшица – с. Левски, в канавките има единични бройки отпадъци от опаковки. В крайпътните зони от проверените участъци на общински път с. Елшица – с. Калугерово, на територията на землището на с. Елшица са констатирани единични бройки отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки /кенчета/, парчета найлон.

От извършената проверка е видно, че се касае за наличие на замърсени с отпадъци терени в обхвата на общински и ведомствен път и в землището на с. Елшица, резултат от изхвърлянето им на неразрешени места. Няма наличие на нерегламентирани сметища. На кмета на Община Панагюрище е дадено предписание с определен срок да организира почистване на замърсените с отпадъци терени. След изтичане на срока, РИОСВ-Пазарджик ще извърши последващ контрол по изпълнението му.