РИОСВ: Няма превишения на нормите за пестициди и индустриални замърсители в р. Марица

В Пловдив обявиха наличието на замърсители

Снимка: konkurent.bg

Няма превишения на стандартите за пестициди и индустриални замърсители в река Марица. Това показват данните от анализа, извършен от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).

Резултатите от взетите втори проби на 26 януари от р. Марица и р. Пишманка не показват превишения на нормите за пестициди. Установените количества са от 2 до 20 пъти по-ниски от приетите стандарти. Взетите на 30 януари проби от 11 пункта в участъка от гр. Пазарджик до гр. Димитровград потвърждават отсъствието на подобно замърсяване, като не се констатира и присъствие на индустриални замърсители.

Резултатите от последните изследвания показват, че след възникналия инцидент на 25.01.2020 г. не се констатира замърсяване на водите в посочения участък на р. Марица.