Риболовният сезон е открит – каква риба се лови по водоемите

Българските риболовци имат един самоби­тен и неповторим свой празник извън свети Никола (когото почитат подобаващо на 6 де­кември). Става дума за откриването на актив­ния риболовен сезон след болезнено дългата за някои забрана, свързана с размножителния период на пролетно-лятно размножаващите се риби. По закон тя продължава 45 дни – от средата на април до края на май за всички водоеми до 500 метра надморска височина. За тези от 500 до 1500 метра н. в. забраната продължа­ва до 15 юни.

И така, след 1 юни всички, които имат само­чувствието и претенциите да са сериозни риболовци, ще намерят време и начин да заметнат въдици при първата отдала им се възможност. Някои ще го отбележат орга­низирано, с базирани биваци по бреговете на големите язовири. Ще има риболов, но и почерпки, наздравици, пожелания за добра слука. На празника – като на празник.

Да приемем, че първите дни от новия риболовен сезон преминават под знака на еуфорията. Заради масираното човешко присъст­вие по бреговете, заради пов­семестното шумно захранване, заради множеството влизащи и излизащи лодки, рибите едва ли ще се застоят край брего­вете. Поне тези от елитните видове ще предпочетат да се оттеглят на дистанция, докато обстановката се успокои. Не стига това, ами и в началото на юни времето по традиция е нестабилно, с чести преваля­вания, с възможност за гръмо­тевични бури и поройни вале­жи в някои дни.

В такива условия хората ще се радват и на по-скромен улов. По-важното е да има ня­каква занимавка, да се вижда живот в плувката, да потрепва върха на фидера и да се пуска по нещо в живарника, пък било то и без особени кулинарни до­стойнства.

Какви риби са сред обичай­ния улов за риболовците по свободните язовири в начало­то на сезона?

КАРАКУДА – има я нався­къде, по водоемите с обширни водни площи даже нараства дотолкова, че замества доня­къде липсващия шаран. По маловодните обекти си остава дребна и не пълни живарник, но във всеки случай става за занимавка. В началото на ля­тото вече е хвърлила хайвера и кълве уверено, макар в горе­щите дни да се забелязва по­ляризация в активността й през различните часови пояси.

БАБУШКА – с нея става много динамичен риболов на плувка. Килограм-два подхо­дяща ароматизирана захранка, кутийка бели червеи и може да се каже, че сме готови за бой. Претенциозна е обаче към обо­рудването, изисква фини такъ­ми и дребни куки. И още нещо от нрава й – много се влияе от промените във времето. В това отношение се изявява като от­личен синоптик – няколко дни преди съществено влошаване или предстоящи валежи спира да кълве.

ПЛАТИКА – мнозина я ха­ресват заради спецификата в поведението й, заради харак­терната съпротива на по-едри­те екземпляри и най-вече за­ради възможността за сериен улов. Но има и такива, които я недолюбват, защото месото й е костеливо, я и понякога е мно­го капризна. Може да се каже така: дотолкова е непредсказу­ема, че ден с ден в риболова не си приличат. Както внезапно тръгва да кълве, така и спира изведнъж и сякаш нищо не е в състояние да я върне в играта. Не се влияе толкова от часови­те пояси, колкото от подходя­щата захранка и стръв. Но и в това отношение често показва различни предпочитания.

УКЛЕЙ – с тази рибка винаги може да се спаси излета, ако по-ценните видове отказват да кълват. Движи се на пасажи, събира се лесно в повърхност­ните водни слоеве и в начало­то на лятото все още е активна и атрактивна в изявите си.

КОСТУР – да поставим и този хищник сред потенциал ните клиенти и в списъка на шарановите риби, понеже по това време от годината налита на бели и торни червеи и често се лови успоредно с мирните обитатели на язовира. При риболов на плувка винаги са възможни изненади с поява на костури, дори да не се пре­следват целенасочено. Защо пък не, от разнообразие в уло­ва едва ли някой ще се оплаче. А ако се завърти пасаж, може и серийно да се лови. Но не це­лодневно, по-скоро в опреде­лени периоди от деня. Все пак даваме приоритет на по-горе изброените риби.

За риболов на плувка обо­рудването може да е много различно. Директният те­лескоп за мнозина е любимо оръжие, а за по-напредналите – уип или щека. При нужда от гонене на дистанция и дълбо­чина – болонеза или мачова въдица. Дори и с по-обикновен телескопичен прът с макара ще се получат нещата, стига стъкмяването на линията да е съобразено с конкретните ус­ловия на риболов.

Другата важна част от пред­варителната подготовка – дос­татъчна като обем и състав захранка, най-популярните примамки и търсене на опти­малното решение в хода на деня. Защото на ранина може да се харесва едно лакомство, по обяд да е друго, а след обяд – трето. Има го и това в игра­та…

Източник: https://www.slrb.bg/