РЗИ: Училищата от областта са готови за първия учебен ден

Всички учебни заведения на територията на област Пазарджик имат готовност за стартиране на новата учебна 2018/2019 г. Това е заключението на здравните инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“, след извършения предварителен и текущ здравен контрол.
В резултат на извършените проверки са издадени 29 предписания за извършване на ремонтни дейности и за привеждане на компютърни кабинети в съответствие със здравните изисквания.
При проведения последващ контрол за проследяване изпълненията на предписанията, бе установено, че 21 учебни заведения са изпълнили препоръките на РЗИ. Най-често предписваните мероприятия са: отстраняване на течове и пропуквания по стени и тавани, измазване и боядисване на помещения, подмяна на подова настилка и дограма, ремонт на санитарни възли, поставяне на вратички към тоалетните клетки, изграждане на вътрешни тоалетни в училищата по селата, за компютърните кабинети – обзавеждане с ергономични мебели, подмяна на ВиК инсталации и др.
Няма издадени заповеди за спиране за неизпълнени предписания, както и учебни заведения, в които ремонтните дейности да продължават след започване на учебната година.
Уважени са постъпилите в РЗИ молби от училищни ръководства за удължаване срока на предписанията, поради финансов дефицит. Осем са училищата с удължен срок на предписанията: пет в община Пазарджик и по едно в общини Белово, Септември и Пещера.
През летния сезон в много училища са извършени ремонтни дейности, във всички училища са профилактирани отоплителните системи и ВиК мрежи, ел. инсталации и др.