РЗИ-Пазарджик изследва питейната вода в Пещера след наводняването на гробищния парк

Във връзка със заливането на гробищния парк на гр.Пещера са взети 2 проби от питейната вода за химичен и микробиологичен контрол. Това съобщиха от РЗИ-Пазарджик. Получените резултати от взетите проби съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
През периода ат 17 до 31 август са изследвани 4 проби вода от минерални водоизточници. От тях няма такива, които да не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.