РЗИ включва здравните медиатори в борбата за ограничаване на морбили

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания

Снимка: Момент от работната среща

В РЗИ Пазарджик се проведе работна среща на д-р Петрова – директор на РЗИ Пазарджик, д-р Шериф, зам.-директор на РЗИ, д-р Станева – директор на дирекция „Надзор на заразните болести“, инспектори Атанасова и Куртакова със здравните медиатори от област Пазарджик. Поводът за срещата е Писмо на министерство на здравеопазването за оказване на съдействие от страна на медиаторите за активно подпомагане усилията на личните лекари и РЗИ в издирване и имунизиране на неимунизирани лица, разясняване на необходимостта от имунизиране на всички подлежащи деца, своевременно търсене на медицинска помощ при поява на симптоми на заболяването, особено при данни за контакт с болен, както и за повишаване на информираността за спецификата и протичането на заболяването и неговата тежест, рисковете при боледуване и други важни въпроси за ваксинопредотвратимите заболявания.

По официални данни на Министерство на здравеопазването към 16.05.2019 г. са съобщени 650 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 231 заболели, София-град – 210 заболели, Благоевград – 154 заболели, Кюстендил – 19 заболели, Перник –  10 заболели, Бургас и Пазарджик – по 9 заболели,  Велико Търново  и Монтана по 3-ма заболели, Пловдив и Русе – по 1 заболял. През 19-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -21 случая и от София-област – 13 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 109 сл.; 1-4 г. – 195 сл.; 5-9 г. – 173 сл.; 10-14 г. – 32 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. –22 сл.; 25-29 г. – 30 сл.; 30-34 г. – 13 сл.; 35-39 г. – 25 сл;, над 40 г. – 33 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.