РЗИ отчита завишено съдържание на нитрати в питейната вода на Смилец

От направените девет проби само водата в Смилец е с отклонение

Снимка: Кметство Смилец

РЗИ – Пазарджик публикува редовното си изследване за състоянието на питейната вода за населението на територията на областта. Пробите са взети в периода от 16 до 28 февруари в девет населени места. Само тази, която е взета в село Смилец, община Стрелча показва отклонение от нормата. Отклонението е по химичен показател нитрати, установени са – 88,6 mg/l, при норма /50 mg/l/.

РЗИ-Пазарджик преценява, че решението на проблема с наднорменото съдържание на нитрати в питейната вода, подавана в населените места на община Стрелча ще бъде намерено при пускането в експлоатация на язовир „Луда Яна” в Панагюрище.