РЗИ: Отклонения в качеството на питейната вода са отчетени в село Смилец и Батак, на воден режим е село Свобода

Снимка: Нюз бг

РЗИ-Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в областта. Пробите са взети през периода от 1 до 15 октомври 2020 година.

Продължава въведения график на водоподаване от ВиК- Стрелча за село Свобода – до нормализиране дебита на изворите. По показателите, изследвани в лабораторията на РЗИ- Пазарджик, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря 1 проба по химичен показател – нитрати /при норма /50 mg/l/ в с. Смилец, община Стрелча, съдържанието на нитрати е 96,0±5,0 mg/l/ и 2 бр. по микробиологични показатели /гр. Батак и к.м. Цигов чарк, община Батак/.

От страна на РЗИ-Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество „В и К – Батак ” ЕООД, за предприемане на мерки. Резултатите от анализите на контролните проби показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, съответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

Резултатите от представените в РЗИ Пловдив 9 проби води от централно водоснабдяване за изпитване за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще бъдат обявени след получаването им.

В РЗИ-Пловдив са представени и 5 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели като резултатите от тях ще бъдат обявени допълнително.