Ремонт на утаител за питейна вода може да намали наляганетo в централната част на Пещера

Архив

Ръководството на „ВКС“ ЕООД уведомява жителите на Пещера, че поради извън планов ремонт на утаител пречистващ питейната вода от карстов извор „Новомахаленски“ от днес 17  февруари до 27 февруари е възможно понижаване на налягането във водопроводната система в някои части на Пещера :

„ниска зона“- захранваща централната градска част от горепосочения извор