Ремонт на три улици се извършва в Сърница

Продължава изпълнението на инфраструктурните проекти в Община Сърница за 2021г. Новите проекти са за три улици в гр.Сърница – „Бунарджик”, „Петелци” и „Рила”.

Дейностите на избрания изпълнител включват проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор.

Стойността на проектите е в общ размер на 225 000 лв. с ДДС, като средствата са осигурени от общинския бюджет по капиталовата програма на общината за 2021г.

Инвестиционните проекти са изготвени, както и са издадени съответните строителни книжа. Започва изпълнението на същинското строителство.