Реката в Сърница преля, от общината призовават жителите да не използват мостовете

Снимка: VsichkiOferti.bg

Във връзка с изключително големите количества валежи, паднали на територията на община Сърница в последните 24 часа, водата е излязла извън коритото на реката. Поради тази причина и предвид опасността от заливането на моста, е временно затворен пътят до отсрещната страна на яз.Доспат в гр.Сърница (местностите Голяма и Малка Крушица и Орлино), като движението е ограничено още при моста на реката на излизане от Сърница.

От общината призовават гражданите да не предприемат пътувания към горепосочените местности. Тези, които вече са там, също да не предприемат преминаване през моста с цел връщане към гр.Сърница. Ограничението е наложено до понижаване на нивото на водата и при първа възможност, след преценка на безопасността на съоръжението на моста, движението ще бъде незабавно възстановено. Призовава се също да не се преминава и през полския път при местността Караасан с цел връщане към гр.Сърница поради лошото състояние на пътя и опасността за затъване на превозните средства.

Забранява се и преминаването през други мостове над реки и дерета, както и в близост до тях на цялата територия на Община Сърница. Нивото им е изключително завишено и създава сериозни предпоставки за възникване на инциденти.

При възникване на ситуации от извънреден характер, в това число и опасност от наводнения, гражданите следва да сигнализират на националния телефон за спешни случаи 112.