Регионалната библиотека в Пазарджик, спечели проект за единна информационна система пред Министерство на културата

Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“ –Пазарджик спечели поредният проект пред Министерство на културата на стойност 5 000 лв. Проектът е със заглавие “Развитие на регионалните дейности чрез създаване на единна информационна система” и по него ще бъде изградена единна информационна система-обединена Интернет-страница, даваща възможност на обществените библиотеки на територията на Област Пазарджик да публикуват актуална информация за събитията, свързани с техния край. Изграждането на обединен уебсайт ще спести неудобството на потребителите да преглеждат многобройните уебсайтове на читалищните библиотеки за търсене на информация. Ще се постигне бърз и лесен достъп до разнообразна информация и до документалните ресурси на библиотеката. С този проект ще се надгради създадената през 2019 г. „ Дигитална библиотека Пазарджик“, като се добави система за регистрация, отчитане и статистика на дигиталните обекти в различните библиотеки от региона, както и възможност за прехвърлянето им в Европеана.

Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на местната общност чрез предоставяне на адекватни информационни услуги, базирани на възможностите на новите технологии. По проекта 23 –ма библиотечни специалисти от РБ“ Н.Фурнаджиев“ и от читалищните библиотеки ще бъдат обучени да работят с информационната система и с новата база данни за регистрация на библиотеките в региона.

Партньори по проекта са софтуерната фирма“ PC-TM“-София и медиите в региона.