РБ „Н. Фурнаджиев“ ще включи във фонда си нови 298 заглавия от български автори

Проектът е на обща стойност 8199,82 лв.

Снимка: Архив

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” кандидатства и успешно защити пред Министерство на културата проект на обща стойност 8199,82 лв.

При подбора на заглавията, включени в проекта са спазени всички изисквания, поставени от Министерство на културата. Включените заглавия на книги са от областите: художествена литература, художествена литература за деца, хуманитаристика (публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.), справочна и друга научна литература, съобразно информационните потребности на читателите.

В проекта са включени приоритетно произведения на български автори, като заглавията са общо 298.

Книгите, включени в проекта, обхващат максимално широк кръг издателства, регистрирани съгласно българското законодателство – 72 на брой.  Спазено е и изискването заглавията от едно издателство, включени в проекта, да не надвишават 10% от общия брой заглавия по проекта. Включени са общо 298 заглавия.