Районните прокуратури във Велинград, Панагюрище и Пещера стават териториални отделения

Пленумът на Висшия съдебен съвет, реши считано от 01 януари 2021 г. да бъдат закрити 38 районни прокуратури. Сред тях са районните прокуратури в градовете Велинград, Панагюрище и Пещера.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град и разкри териториални отделения на мястото на закритите прокуратури към 15-те районни прокуратури в градовете Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира съдебната карта на районните прокуратури, след изразено съгласие от министъра на правосъдието от 28.07.2020 г. с което на основание чл. 30, ал. 2, т. 7 от Закона за съдебната власт, е съгласувано решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/08.07.2020 г., т. 4 за оптимизиране на структурата на районните прокуратури.