Районен съд-Пазарджик гледа дело срещу бивш кмет на село Лозен

Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – Пазарджик. Срещу Георги Цанков е повдигнато обвинение за това, че за периода 04.01.2013 г. до 09.12.2013 г. в качеството си на длъжностно лице – кмет на с.Лозен е присвоил пари на обща стойност 4 093,98 лв., собственост на Община Септември, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява. Докладчик по делото е съдия Красимир Лесенски.