Разселват фазани и диви зайци в ловните стопанства в Пазарджик и Септември

Снимка: ЛРД "Сокол"

Представителите на ЛРС „Марица 1999“ от Септември получиха от фирма „Сокол БЛРС“ 850 фазана, на 90-дневна възраст. Те са в перфектно състояние като 600 от тях ще бъдат доотгледани до 130-140 дни във временните волиери на дружините, а останалите 250 бяха веднага разселени в ловните райони на ловците от селата Семчиново и Ковачево, като птиците показаха превъзходни летателни качества. 520 птици е закупило сдружението, а останалите 330 са получени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

Техните колеги от ЛРД-Априлци към ЛРС „Сокол 1893“ – Пазарджик, които не за първи път са отличници при разселването на диви зайци в страната, този път обогатиха ловното си поле с нови 6 заека на 90-дневна възраст, а две от женските вече са бременни. Задивечаването бе извършено в   района под лозето, в м. „Сайлъка“, в близост до ракетния полигон за борба с градушките и люцерновите ниви след стената на микроязовира. По този начин от 2017 г. досега бройката на разселените в природата зайци от ловците в ЛРД-Априлци вече е 60.

Продължаващото обогатяване на дивата природа чрез разселване на дивеч, кара членовете и на двете сдружения да се надяват на много сполучливи излети в късната есен.