П О З И Ц И Я на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Снимка: Архив

КТ „Подкрепа“ категорично възразява срещу опитите българските работници да бъдат оставени без всякакви приходи именно в дните, в които имат най-голяма нужда от тях. Това е тежко посегателство срещу социалните и осигурителни права на българските граждани!

България е държавата с най-ниски заплати в ЕС!

В България лекарствата не се покриват от държавния бюджет, дори на децата!

Налага се болните да плащат и редица базови медицински изследвания и прегледи!

Тази мярка ще принуди гражданите да ходят на работа болни и така да заразят и колегите си. Според лекари, това ще мотивира хората да не ползват болнични за остри заразни заболявания с много висок контагиозен индекс, с което пряко ще допринасят за развитие на епидемии, респективно ще нараства рискът от увеличаване на усложненията от тези болести. Последното ще доведе до рязък ръст на разходите за лечение и превенция.

Докато масово се тиражира взимане на болнични от работници за сливане на празници, което дори по признания на представители на работодателските организации не е значим дял от общия брой случаи на временна нетрудоспособност, от погледа на управляващите се изплъзва все още съществуващата практика работодатели да „спестяват“ разходи за заплати, като принуждават работници да си взимат болнични, но да продължават да ходят на работа. Стана известен и един „иновативен бизнес модел“ – над 400 фирми само в София са кухи, създадени са единствено с цел да източват осигурителните фондове на НОИ. Това е главният проблем на системата и той по никакъв начин няма да се реши с допълнително орязване на правата на работниците.

Ако управляващи и работодатели са решили, че ще накажат всички болни български граждани, като им отнемат обезщетението през първия ден, то те обявяват всички работници за измамници. В случай, че приемем тази презумпция за виновност – да се наказва наред без да се търси вина, за легитимна, то предлагаме тя да се разшири и в други области: Например да не се плащат първите 20% от средствата по обществените поръчки. Тази мярка би имала дисциплиниращо действие върху двете страни в процеса – управляващи на различни нива и бизнес. КТ „Подкрепа“ отбелязва, че именно обществените поръчки са най-значимият проблем на бюджета (държавен и общински).

Осъждаме опитите за пореден път да бъде заобиколен Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да не се чуят въобще позициите на национално представителните синдикални организации. В последните дни се оказа, че и някои работодателски организации не подкрепят подобно изменение, което повдига въпроса: Кой всъщност е в основата на предложението за тази мизантропска мярка? Не само това – едва преди два месеца подобен законопроект беше разгледан и беше отхвърлен от НСТС и от Народното събрание. Той предвиждаше първите три дни от болничните да се поемат от НОИ. Ако в тристранния съвет няма да се обсъждат базови правила, засягащи условията на труд, възнагражденията и социалната мрежа за работниците, той се превръща в място за демонстрация на лицемерие, в изпразнен от съдържание орган и досадно задължение на управляващите, докато важните решения се взимат на четири очи другаде. Управляващите поставят под въпрос смисъла от съществуването на Националния съвет за тристранно сътрудничество въобще.

КТ „Подкрепа“ възразява и срещу некоректното представяне на ситуацията в останалите държави членки и пояснява, че „период на изчакване“ НЕ означава, че работникът не получава плащане през първите дни. Въпросният период показва, че осигурителните институти не изплащат обезщетения от първия ден, в масовия случай работодателят продължава да плаща независимо, че работникът не е на работното си място. Единствените държави, в които първите няколко дни не се покриват нито от осигурителните фондове, нито от работодателите са общо 5 – Португалия, Естония, Латвия, Кипър и Ирландия. По-специфични са случаите на Франция и Испания, където по закон първите три дни работодателят не е длъжен да плаща, но по същество в колективните трудови договори, които покриват почти всички трудещи се, е вписано задължение за работодателите да изплащат и тези първи дни от болничните. В България КТД се подписва трудно, немалко работодатели въобще отказват да започнат преговори, макар да нямат право по закон.

В 25 от всички 28 членки на ЕС бизнесът покрива поне част от обезщетенията на болните си служители. Не само това – в 11 страни работодателите плащат над 30 дни болнични! Да, реформа наистина се налага, но в обратната посока – на разширяване на периода, който се покрива от бизнеса. Именно поради факта, че в момента в България работодателите плащат едва 3 дни, осигурителният фонд е в дефицит. И тъй като от него се изплаща и майчинството, за поредна година то е замразено на 380 лв. Време е работодателите да поемат отговорността към собствените си служители, за да може държавният осигурителен фонд да си позволи увеличение на майчинството поне до размера на минималната работна заплата!

Още същия ден, в който това решение на управляващата коалиция беше оповестено, лидерите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ на спешен брифинг поискаха среща с министър-председателя Бойко Борисов. Настояваме г-н Борисов да се запознае с нашите аргументи в спешен порядък, тъй като срокът за промени в бюджет 2020 изтича на 20 ноември 2019 г. (сряда). В случай, че такава среща не се състои и/или подобно предложение бъде включено между първо и второ четене на законопроектите за държавен бюджет и бюджет на държавното обществено осигуряване, заявяваме, че имаме готовност за напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество и организиране на масов, национален протест на работещите български граждани.