Първо вътрешно отделение на МБАЛ-Пазарджик ще отбележи деня за борба с диабета

Първо вътрешно отделение на МБАЛ-Пазарджик ще отбележи Световния ден за борба със захарния диабет -14 ноември с няколко инициативи.
От 9 до 12 ч. ендокринолози ще извършват безплатно изследване на кръвната захар. Желаещите да се консултират със специалист не трябва да се записват предварително или да носят направление от личен лекар. Лекари от отделението ще преглеждат пациенти и в диабетния център.
Темата на Световния ден за борба с диабета 2021-23 г., определена от Международната диабетна федерация, е „достъп до грижи за хора с диабет“. Затова и екипът на Първо вътрешно отделение към МБАЛ – Пазарджик напомня за важността на това социално значимо заболяване и възможните начини за борба с него. Като най– голямото отделение за лечение на захарен диабет в областта, лекарите – специалисти и специализанти, са готови да помагат на хората, живеещи с диабет, за да могат да разберат по – добре състоянието си и да извършват ежедневните грижи за себе си, които са от съществено значение за поддържане на здравето и избягване на усложнения.
В много случаи, ако диабетът бъде открит навреме, засегнатите хора може да са в състояние да предотвратят или поне да забавят появата на сериозни проблеми. Трябва да се направи повече за предотвратяване на диабет тип 2 при хора с висок риск от развитие на заболяването и трябва да се положат повече усилия за ранно диагностициране на всички форми на диабет и предотвратяване на неговите усложнения. Действията за справяне с пандемията от диабет трябва да включват достъпни и непрекъснати грижи за всеки човек, диагностициран с диабет, независимо от това къде живее или какъв е социалният му статус. В момента диабетът засяга всеки десети човек по света. Разбирането на състоянието е първата стъпка към управлението и предотвратяването му.