Първа копка на мащабни инфраструктурни проекти в Сърница

Снимка: Момент от събитието

Днес в новия квартал на гр. Сърница се състоя церемония по първа копка на започващите два проекта за извършването на основен ремонт и реконструкция на канализацията и улици в гр. Сърница. Финансирането по тях е осигурено от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”, Централния бюджет и общинския бюджет.
Официални гости на церемонията бяха г-жа Искра Михайлова – евродепутат и председател на Комисията по регионална политика в Европейския парламент, г-н Сергей Кичиков – народен представител от групата на ДПС от Пазарджишки многомандатен избирателен район, г-н Юмер Хамза – председател на Областен съвет на ДПС Пазарджик, г-жа Ализан Яхова – сътрудник в досегашния европейски парламент и бивш изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, г-н Салих Османджиков – председател на Общински съвет Сърница, г-н Халил Байрактар – зам. кмет на Община Сърница, г-н Исмаил Молов – зам. кмет на Община Велинград, г-н Антон Мехов – кмет на с. Побит камък и общински съветници от общините Сърница, и Велинград.

Събитието с присъствието си уважиха жители и гости на общината.
Имамът на Централната джамия в гр. Сърница г-н Ахмед Харун прочете молитва – дуа за просперитета и успешното приключване на проектите.

Домакинът на събитието г-н Бозов, кмет на Община Сърница, приветства всички с поздравително слово, в което отправи благодарности към всички хора – както на политическо, така и на институционално ниво, които са спомогнали този проект да стане реалност. Г-жа Искра Михайлова пък поздрави Община Сърница за поредния постигнат успех, изрази задоволството си от работата на общинска администрация и пожела на общинското ръководство още много ползотворни начинания за напред за развитието на Община Сърница.

Селвие Джасурова – ръководител на екипа по организацията и управлението на проектите, разясни на присъстващите същността им, предвидените строително монтажни работи и дейности и обектите, които ще бъдат ремонтирани.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улиците в гр. Сърница” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” е в размер на 1 995 808, 50 лева с ДДС със срок за изпълнение от 4,3 месеца.

Стойността на договора за СМР по обществената поръчка „Изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуващата канализация на улици в гр.Сърница“ е в размер на 645 161,26 лева с ДДС със срок за изпълнение 114 дни.
Съгласно одобрените проекти строително-ремонти дейности ще се извършат на следните обекти:
Ул.”Родопи”;
Ул.”Европа” ;
Ул.”Пролет”;
Ул.”Одрин”;
Ул.”Римски път”;
Ул.”Широка поляна”;
Ул.”Лале”;
Ул.”Пирин”;
Ул.”Четъма”;
Ул.”Валтата”;
Ул.”Дунав”;
Ул.”Гарвана”.
Церемонията приключи с курбан, който бе даден от Община Сърница, за благополучието и просперитета на проекта.